Vertrouwelijkheids - en Privacybeleid

Antwoord:

Vertrouwelijkheids - en Privacybeleid – Cookies

Welkom op de site www.showroomprive.nl (hierna vernoemd als de 'Site'), uitgegeven door de onderneming Showroomprive.com.

Deze rubriek is gewijd aan ons Vertrouwelijkheids- en Privacybeleid. Hier vind je meer informatie over de oorsprong en het gebruik van Navigatiegegevens naar aanleiding van jouw bezoek aan onze Site en jouw rechten. Dit Beleid is belangrijk voor jou, voor een positieve ervaring en vertrouwen in onze services, en voor ons om jouw vragen over het bezoeken van onze Site precies en compleet te antwoorden en rekening te houden met jouw wensen.

In het kader van dit Beleid verwijst de term 'Persoonlijke Gegevens' naar de gegevens die alleen jou betreffen, op een bepaald moment, afzonderlijk van de Terminal die je gebruikt. De term 'Terminal' verwijst naar de materiële uitrusting (computer, smartphone, telefoon, etc.) die je gebruikt om een site, applicatie, reclametekst, etc. te bekijken. De termen 'Navigatiegegevens' en 'Navigatie' verwijzen naar de informatie die betrekking heeft op de verbinding van een Terminal met een elektronische communicatiedienst op een bepaald moment.
De term 'Cookie(s)’ verwijst naar een tekstbestand dat kan worden opgeslagen, onder voorbehoud van jouw keuzes, op de schijfruimte van jouw Terminal, naar aanleiding van een bezoek aan een service op internet dankzij jouw navigatiesoftware. Een Cookie bestand zorgt ervoor dat de zender de Terminal kan identificeren waarin hij wordt opgeslagen gedurende de periode van validatie of het opslaan van de Cookie.

1- Bescherming van Persoonlijke Gegevens

De bescherming van jouw Persoonlijke Gegevens is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen is belangrijk voor ons. Jouw Persoonlijke Gegevens worden verwerkt in naleving van de wettelijke maatregelen die van toepassing zijn op dit gebied. We willen jou hierna informeren over de manier waarop we jouw gegevens verzamelen en gebruiken.

Onze Site is voorafgaand onderwerp geweest van een declaratie bij de Franse Nationale Commissie van Informatica en Vrijheid (CNIL) onder het nummer 1722197.

Showroomprive.com is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonlijke Gegevens, in de persoon van Thierry PETIT.

1-1 Welke gegevens worden verzameld?

In het kader van de exploitatie van de Site, kan de firma Showroomprive.com jouw Persoonlijke Gegevens verzamelen. Deze gegevens worden ten tijde van de verzameling conform de voorziene uiteinden verwerkt. Ze worden onder de juiste omstandigheden opgeslagen, waarbij veiligheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd.

De gegevens die wij kunnen verzamelen kunnen jouw Persoonlijke Gegevens betreffen, in de zin waarin ze jou kunnen identificeren als persoon. We verzamelen voornamelijk jouw naam, voornaam, woonadres, e-mailadres, wachtwoord, geschiedenis van bestellingen, voorkeuren en interesses die worden opgeslagen onder 'Mijn verlanglijstje', bezorgproblemen en klachten.

Bepaalde verzamelde gegevens staan ons niet toe om jou direct te identificeren, zoals jouw Navigatiegegevens. Wij weten niet noodzakelijkerwijs welke Terminal jij gebruikt, noch wie je bent op een bepaald moment. Deze Navigatiegegevens betreffen voornamelijk het IP-adres (Internet Protocol) van de Terminal dat verbonden is met internet tijdens het maken van een bestelling, de datum en het tijdstip van de laatste verbinding van een Terminal met onze Site, de URL van de internetpagina van herkomst van de Terminal die verbinding maakt met onze Site, de URL van de internetpagina via welke de Terminal onze Site bezoekt, het type exploitatiesysteem gebruikt door de Terminal, het type en de versie van de navigatiesoftware gebruikt door een Terminal, de gebruikstaal van de navigatiesoftware gebruikt door de Terminal, en de inhoud van een door ons opgeslagen cookie bestand op de Terminal, het aantal geraadpleegde pagina's, het aantal bezoeken aan de Site en de Applicatie.

De velden die verplicht moeten worden ingevuld worden aangegeven met een asterisk.

1-2 Wanneer worden jouw gegevens opgeslagen?

Wij slaan jouw gegevens op bij het maken van een account, bij het inschrijven van de nieuwsbrief, bij het plaatsen van een bestelling, bij het navigeren op de site, bij deelname aan een spel of concours of bij contact met de Klantenservice.

Bij het plaatsen van een bestelling op de Site, of na het invullen van jouw gegevens op de Site kun je ook op de hoogte worden gesteld van aanbiedingen op de Site in de vorm van nieuwsbrieven. Als je deze aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen kun je ons hier op ieder moment van op de hoogte stellen via de post of via e-mail (rubriek 'Contact' op de Site) of via de link afmelden van jouw account.

1-3 Voor welke doeleinden worden jouw gegevens gebruikt?

De opgeslagen gegevens zijn nodig voor het beheer van jouw bestelling en onze handelsbetrekkingen. De gegevens worden intern gebruikt voor het verwerken van jouw bestelling, het bestrijden van fraude en het personaliseren van de Site naargelang jouw voorkeuren.

Wij voeren ook een bezoekersmanagement uit dankzij de opgeslagen Navigatiegegevens en verbinding.

1-4 Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

De opgeslagen gegevens door Showroomprive.nl op de Site zijn enkel aan ons besteed.
Wij kunnen jouw gegevens aan onze dienstverleners communiceren om de benodigde handelingen omtrent de uitvoering van bestellingen te garanderen, en om de bezorging van goederen en de realisering van dienstverlening te verzekeren.

1-5 Locatie van jouw Persoonlijke Gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen op beveiligde servers in Frankrijk opgeslagen.

1-6 Jouw rechten

In overeenstemming met de wet Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978, beschik je over een toegangs-, herroepings- en weerstandsrecht met betrekking tot jouw gegevens bij Showroomprive.nl

Je kunt gebruikmaken van dit recht door een brief te sturen naar het volgende adres: Showroomprive.nl 1, Rue des Blés 93210 La Plaine Saint Denis of per mail naar klantenservice_help@showroomprive.com

Voor alle informatie betreffende de bescherming van Persoonlijke Gegevens, verwijzen we je naar de site van de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheid via www.cnil.fr/

2- Beveiligde betaling

Al jouw betaaltransacties vinden plaats in een strikt kader van vertrouwelijkheid en encryptie dankzij het protocol SSL (Secure Sockets Layer); anders gezegd, jouw bankgegevens worden niet open op internet gecommuniceerd en zullen nooit op onze Site komen te staan. Wanneer je met een bankpas betaalt, vindt de transactie plaats tussen jou en de ATOS-groep, bekend om hun betrouwbare verwerking van internettransacties.

2-1 Vertrouwelijkheid

In alle beveiligde zones waarbij het URL-adres van onze Site begint met https:// (waarbij de 's' staat voor beveiligd), worden de gegevens gecodeerd en dus beschermd voor hun overdracht via het internet.

2-2 Verificatie van het bankpasnummer

Showroomprive.nl heeft in geen enkel geval toegang tot jouw bankgegevens en bewaart deze niet op zijn servers. Hierdoor worden ze iedere keer opnieuw gevraagd bij een nieuwe transactie op de Site. Wanneer je je bestelling bevestigt, verifieert onze bank de geldigheid van de bankpas en controleert deze op eventuele tegenstrijdigheden. Op deze manier ben je dubbel beschermd tegen misbruik en fraude.

Onze Site gebruikt tevens een speciaal programma, genaamd '3D Secure', dat ontwikkeld is voor de bestrijding van fraude. Ten tijde van jouw betaling online, kan er gevraagd worden om identificatie om de transactie te kunnen afronden (via de website van jouw bank, via de ontvangst van een SMS of via persoonlijke vragen zoals geboortedatum, postcode...).

Om het jezelf gemakkelijk te maken kun je jouw bankgegevens opslaan zodat je jouw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen bij iedere nieuwe bestelling. Om dit te doen hoef je alleen 'ja' aan te vinken bij de optie Ik wil mijn bankpasgegevens opslaan voor aankopen in de toekomst tijdens de betaling van je bestelling. In de rubriek Persoonlijke gegevens van 'Mijn Showroomprive', kun je een bankpas verwijderen die door onze bank is opgeslagen.

Om iedere vorm van fraude met jouw bankgegevens te voorkomen, doen wij controles. Het doel van deze controles is om ons te verzekeren van de waarheid van jouw identiteit en woonadres. Wij kunnen jou vragen om ons per fax of per mail een kopie voorzijde en achterzijde van jouw identiteitsbewijs en een bewijsstuk van jouw woonadres van minder dan 3 maanden oud naar ons op te sturen. Bij het versturen per fax worden de documenten na verificatie vernietigd. Bij het versturen van de gegevens per mails worden de documenten gearchiveerd op onze interne software en zullen niet worden gedeeld met derden. Je beschikt over een toegangs-, wijzigings- en verwijderingsrecht van jouw gegevens conform de wet van Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978.

3- Social media

Showroomprive.nl is te vinden op social media zoals Facebook, Twitter en Youtube.

Om je makkelijk in te schrijven of in te loggen op onze Site heb je de mogelijkheid je te identificeren op onze Site of één van onze apps via het account van een social media. Op deze manier kun je bijvoorbeeld als je een Facebook account hebt, het inschrijvingsformulier automatisch laten invullen via de optie 'Facebook Connect'. Door deze knop te activeren kun je jouw gegevens bekijken en kun je jouw berichten en activiteiten op jouw profiel van de social media plaatsen.

Onze Site maakt gebruikt van social plug-ins zoals de knop 'Delen' van Facebook, waarmee je kunt delen wat je wilt evenals de producten die jou interesseren.

Om meer te weten over de bescherming van jouw Persoonlijke Gegevens bij het opslaan, de verwerking en het gebruik ervan door de social media, evenals jouw rechten en optionele instellingen voor het beschermen van jouw privacy, raden we je aan om respectievelijk het vertrouwelijkheidsbeleid van ieder van de social media te raadplegen.

4- Cookies

Bij het raadplegen van onze Site, kunnen gegevens relatief aan de navigatie van jouw Terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen in 'Cookie bestanden' die geïnstalleerd zijn op jouw Terminal, onder voorbehoud van de keuzes die jij hebt gemaakt betreffende Cookies en die je op ieder moment kunt wijzigen.

4-1 Waarvoor dienen de Cookies op onze Site ?

Alleen de zender van een Cookie kan de inhoud ervan lezen en wijzigen.

(a) De Cookies die wij gebruiken op onze Site :

Bij het bezoeken van onze Site kunnen wij ertoe worden gebracht, onder voorbehoud van jouw instellingen, om diverse Cookies op jouw Terminal te installeren waardoor wij jouw browser kunnen herkennen tijdens de validatie van de betreffende Cookie. Onze Cookies worden gebruikt voor onderstaande doeleinden, onder voorbehoud van jouw instellingen, die voortkomen uit de instellingen van jouw navigatiesoftware die worden gebruikt tijdens jouw bezoek aan onze Site.

De Cookies die wij gebruiken op onze Site helpen ons om:

  • statistieken, frequentie en gebruiksvolume van diverse elementen die onze Site vormen op te maken (bezochte rubrieken, parcours) die ons helpen de belangen en ergonomie van onze services te verbeteren;
  • de vormgeving van onze Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van jouw Terminal
  • gegevens relatief aan een formulier dat je hebt ingevuld op onze Site op te slaan (inschrijving of toegang tot jouw account) of aan producten, services of informatie die je hebt geraadpleegd op onze Site (inhoud van een winkelmandje, etc.)

(b) Cookies gebruikt op onze Site door derden :

Voortkomend uit het gebruik van applicaties van derden die geïntegreerd zijn op onze Site, bijvoorbeeld applicaties van social media, kunnen sommige Cookies gebruikt worden door andere eenheden dan Showroomprive.nl

Het gebruik van Cookies door derden is onderhevig aan het privacybeleid van deze derden. Wij stellen jou op de hoogte van het onderwerp van Cookies waarvan wij op de hoogte zijn en van de middelen waar jij over beschikt om keuzes te maken ten opzichte van deze Cookies.

Sommige Cookies worden uitgezonden door onze partners media eigenaren. Deze Cookies maken jouw identiteit niet bekend. Ze verzamelen anonieme en onpersoonlijke informatie die niet gelinkt is aan persoonlijke identificeerbare gegevens. De media partners verzamelen en gebruiken anonieme gegevens die zijn gelinkt aan jouw navigatiegeschiedenis om gepersonaliseerde advertenties te afficheren. Deze Cookies maken het mogelijk om gebruikersprofielen beter te begrijpen en om advertenties aan te passen om ze beter te laten aansluiten op jouw wensen.

Andere Cookies worden uitgezonden door Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van informatie over de manier waarop jij op onze Site surft. Wij gebruiken deze informatie om bezoekersstatistieken uit te voeren en om onze Site te verbeteren. De Cookies verzamelen anonieme informatie, voornamelijk het aantal bezoekers op de Site en de bezochte pagina's.

Omdat deze Cookies worden uitgezonden door derden heb je de keuze hun eigen middelen te gebruiken om hun Cookies te weigeren.

Het is mogelijk dat wij computerapplicaties afkomstig van derden op onze Site invoegen waardoor je inhoud van onze Site kunt delen met anderen of waarmee je aan anderen kunt laten weten dat je de Site hebt bezocht of je mening kunt geven over een rubriek van onze Site. Dit is voornamelijk het geval bij de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' die worden gebruikt bij Facebook en Twitter.

De social media die een dergelijke knop gebruikt kan jou identificeren dankzij deze knop, zelfs als je deze knop niet hebt gebruikt bij het raadplegen van onze Site. Deze knop maakt het de desbetreffende social media mogelijk jouw navigatie op onze Site te volgen, door het feit dat jouw account van de betreffende social media geactiveerd was op jouw Terminal (account online) gedurende de navigatie op onze Site.

Wij hebben geen enkele controle over het proces dat gebruikt wordt door de social media om informatie te verzamelen relatief aan jouw navigatie op onze Site en gelinkt aan de Persoonlijke Gegevens waarover zij beschikken. Wij verwijzen je graag naar het privacybeleid van deze social media om op de hoogte te zijn van de in acht genomen voorwaarden van gebruik, voornamelijk reclame gericht en de navigatiegegevens die zij kunnen verzamelen dankzij deze knoppen. Het privacybeleid maakt het met name mogelijk jouw voorkeuren uit te voeren bij deze social media, vooral door jouw gebruikersaccount te programmeren bij ieder netwerk.

4-2 Jouw keuzes omtrent Cookies

Alle instellingen die je kunt aanpassen voor het beheer van Cookies kunnen jouw navigatie op het internet en jouw toegangsvoorwaarden tot bepaalde services waarbij het gebruik van Cookies noodzakelijk is wijzigen.

Je kunt op ieder moment jouw voorkeuren omtrent Cookies uiten en wijzigen, via de onderstaande beschreven middelen.

De keuzes die worden geboden door jouw navigatiesoftware:
Je kunt jouw navigatiesoftware zo configureren dat de Cookies worden opgeslagen op jouw Terminal, of tegenovergesteld, worden geweigerd, systematisch of naargelang de zender. Je kunt jouw navigatiesoftware ook zo configureren dat het accepteren of weigeren van Cookies jou nauwgezet wordt voorgesteld, voordat een Cookie op jouw Terminal wordt opgeslagen. Consulteer voor meer informatie de rubriek 'Hoe stel ik mijn keuzes in naargelang de navigator die ik gebruik?' hieronder.

(a) Akkoord over Cookies:

Het opslaan van een Cookie op een terminal is hoofdzakelijk ondergeschikt aan de vrije wil van het gebruik van de Terminal, dat op ieder moment gratis gewijzigd kan worden via de keuzes die worden geboden door de navigatiesoftware. Wanneer je het opslaan van Cookies op jouw Terminal hebt geaccepteerd, kunnen Cookies die geïntegreerd zijn in pagina's en teksten die jij hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen op een gereserveerde ruimte van jouw Terminal. Zij kunnen alleen worden gelezen door hun zender.

(b) Het weigeren van Cookies:

Wanneer je het opslaan van Cookies op jouw Terminal weigert, of als je Cookies verwijdert die al zijn opgeslagen, kun je geen gebruik meer maken van een aantal functies die niettemin nodig zijn voor het surfen naar bepaalde rubrieken van onze Site. Dit is geval wanneer je probeert toegang te krijgen tot onze rubrieken of services die jouw identificatie vragen. Dit is eveneens het geval wanneer wij - of onze partners - voor technische boekhouding, het type browser dat door jouw Terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave instellingen of het land vanuit jouw Terminal is verbonden met internet, niet kunnen herkennen.

Als het geval zich voordoet, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die gelinkt zijn aan een niet optimale werking van onze services die voortkomen uit de onmogelijkheid voor ons om benodigde Cookies voor de optimale werking van onze services op te slaan of te raadplegen die door jou geweigerd of verwijderd zijn.

(c) Hoe kan ik mijn voorkeuren instellen overeenkomstig met de browser die ik gebruik?

Voor het beheer van Cookies en jouw voorkeuren is de configuratie van iedere browser anders. De uitleg wordt beschreven in het menu Help van jouw browser waarmee je jouw voorkeuren op het gebied van Cookies kunt wijzigen.

Voor Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.htlm?path=Safari/3.0/nl/9277.htlm
Voor Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlmr=en&answer=95647
Voor Firefox™ : http://support.mozilla.org/nl/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.htlm
Etc.

4-3 Waarvoor dienen de Cookies die gepaard gaan met onze advertenties uitgezonden door derden?

Wanneer je een site/applicatie raadpleegt die advertenties van ons bevatten is het mogelijk dat deze advertenties Cookies bevatten. Deze Cookie kan, onder voorbehoud van jouw voorkeuren, worden opgeslagen op jouw Terminal en ons toestaan de browser van jouw Terminal te herkennen gedurende de geldigheid van de betreffende Cookie. De Cookies die zijn geïntegreerd in onze reclameadvertenties uitgezonden door derden worden gebruikt voor onderstaande doeleinden, onder voorbehoud van jouw instellingen, die voortkomen uit de instellingen van jouw navigatiesoftware die worden gebruikt tijdens jouw bezoek aan onze Site.

De Cookies die wij gebruiken, als jouw terminal toestaat ze op te slaan, zorgen naargelang jouw voorkeuren voor:

  • het registreren van het aantal weergaven en activatie van de inhoud van onze advertenties uitgezonden op sites/applicaties van derden, het identificeren van deze inhoud en deze sites/applicaties en het bepalen van het aantal gebruikers dat op iedere inhoud hebben geklikt
  • het berekenen van de sommen, toe te schrijven aan de medewerkers van het kanaal van de reclame uitzending (communicatiebureau, publiciteitsregie, site/uitzending drager) en het opstellen van statistieken,
  • het aanpassen van de vormgeving van de Site waar één van onze publicitaire inhouden naartoe leidt, naargelang de voorkeur weergave van jouw Terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, etc.) bij jouw bezoeken aan onze Site en naargelang de hardware, en de display en leessoftware waaruit jouw Terminal bestaat; naargelang de lokalisatiegegevens (geografische lengte en breedtegraad) die aan ons woorden doorgestuurd (of aan onze dienstverleners) via jouw Terminal met jouw akkoord als voorwaarde,
  • om latere navigatie door jouw terminal te volgen op sites/applicaties of op andere publicitaire inhouden

4-4 Wat is het nut van de weergave van publiciteit aangepast aan jouw navigatie?

Wij hebben als objectief om jou de meest pertinente advertenties te laten zien. Met dit als doel, kunnen Cookies in real time bepalen welke advertenties te laten zien bij een Terminal, naargelang zijn recente navigatie op één of meerdere sites of applicaties.

4-5 Het gebruik van jouw Terminal delen met anderen

Als jouw Terminal wordt gebruikt door meerdere personen en wanneer een Terminal over meerdere navigatie software beschikt, kunnen wij niet garanderen dat de services en advertenties bestemd voor jouw Terminal overeen komen met jouw eigen gebruik van deze Terminal of aan die van een andere gebruiker van deze Terminal.

Indien van toepassing, het delen van het gebruik van jouw Terminal met andere personen en de configuratie van de instellingen van jouw browser betreffende Cookies, vallen onder jouw eigen keuze en verantwoordelijkheid.

4-6 Persoonlijke Gegevens en Navigatie Informatie

Het is mogelijk dat wij aanbiedingen en advertenties die aan jou zijn bestemd aanpassen aan gerelateerde informatie van de navigatie van jouw Terminal op onze Site of te midden van sites of services verzorgd door derden en waarop Cookies worden gebruikt.

Voor zover jij ons Persoonlijke Gegevens hebt verstrekt, met name jouw elektronische gegevens tijdens jouw inschrijving of jouw toegang tot één van onze services, is het mogelijk dat wij, onder voorbehoud van jouw keuze, Navigatie Informatie gerelateerd aan jouw Terminal, verwerkt door Cookies, met jouw Persoonlijke Gegevens associëren, om jou bijvoorbeeld, elektronische enquêtes te sturen of om op jouw Terminal, te midden van advertenties die Cookies bevatten, gepersonaliseerde advertenties weer te geven specifiek aan jou bestemd, die jou mogelijk persoonlijk kunnen interesseren.

Je kunt ons op ieder moment verzoeken geen advertenties of enquêtes, afgestemd op de Navigatie Informatie van jouw Terminal, meer te ontvangen door ons direct en gratis te benaderen, of door middel van de link voor uitschrijven inbegrepen in elke enquête die wij jou per mail zouden kunnen verzenden. Indien van toepassing, zullen de advertenties die je zou kunnen ontvangen, behalve bij weerstand van jouw kant bij ons bekend gemaakt, niet meer afgestemd zijn op de navigatie van jouw Terminal.

Bovendien, in het geval dat wij bij een derde (dienstverlener van gerichte publiciteit, publiciteitsregie, etc.), Navigatie Informatie van jouw Terminal willen verkrijgen, die wij zouden kunnen associëren met de Persoonlijke Gegevens die door jou aan ons verstrekt zijn, vragen wij voorafgaand expliciet jouw akkoord alvorens over te gaan op een desbetreffende associatie en jou advertenties of enquêtes te versturen die daaruit voortkomen.

Jouw expliciete akkoord, zou in dat geval, bestaan uit het aanvinken van een vakje dat door onze services waarbij jij bent ingeschreven wordt aangeboden, als zodanig « Ik wil advertenties zien of ontvangen aangepast op mijn navigatie vastgesteld door de partners van Showroomprive.nl ».

Terug naar de vragenlijst
Terug naar boven